top of page
Regulament

Organizatorul competiției The BIM Challenge este compania ALLBIM NET S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în
București, str. Iancu Căpitanu nr. 27, sector 2, cod de identificare fiscală RO 2355212, înregistrată la Registrul Comerțului
sub numărul J40/19733/1992.
Concursul The BIM Challenge se desfășoară în două etape de sine stătătoare:
1. Etapa individuală
2. Etapa pe echipe

 

The BIM Challenge - Etapa individuală

 

GENERAL

 

Se pot înscrie la concurs în Etapa individuală studenții înscriși la o universitate de profil (arhitectură, inginerie, urbanism).

Concurenții trebuie să respecte calendarul și procedurile competiției.


Toate materialele trimise trebuie să aparțină participantului. Concurenții care nu respectă drepturile de autor (folosind
piese desenate, texte sau imagini din alte proiecte fără consimțământul autorului sau menționarea sursei) vor fi
descalificați.


Proiectele trebuie să fie lucrate exclusiv în unul din următoare software-uri din portofoliul companiei ALLBIM NET:
Allplan Architecture, Allplan Engineering, Allplan Bridge, SCIA Engineer, Lumion, GEO5, AX3000, Bluebeam.

 

CALENDAR:

10.05.2019 Termen limită de înscriere în Concurs (completare formular online)

31.05.2019 Termen limită de depunere a documentației (planșelor) de concurs
3.06 - 6.06.2019 Verificarea proiectelor pentru eligibilitate
7.06.2019 Trimiterea diplomelor de participare concurenților cu proiecte eligibile
24.06 - 28.06.2019 Jurizarea proiectelor de către cadre didactice și specialiști
1.07.2019 Încheierea Etapei individuale și anunțarea câștigătorilor premiilor

PARTICIPARE:

Participarea la concurs începe prin înscrierea pe formularul competiției.
Proiectul complet trebuie să fie încărcat pe Allplan Share, la care se va adăuga competition@allbim.net ca partener cu
drepturi de editare.


De asemenea, proiectul în format PDF (2 planșe A1) cu dimensiune maximă totală de 20MB va fi trimis la adresa
competition@allbim.net. Numele planșelor va fi doar codul participantului atribuit la înregistrare (ex. BIM19-XX, unde
XX reprezintă cifre).

Toate proiectele eligibile vor primi confirmare de participare la concurs și se pot înscrie la Etapa pe
echipe, ce va începe la Școala de Vară.

JURIZARE:

Jurizarea proiectelor se va face de către o comisie formată din cadre universitare și clienți ALLBIM NET, cu specializare
atât în arhitectură, urbanism, cât și inginerie. Această comisie va ierarhiza 3 proiecte în funcție de calitatea prezentării și
conform criteriilor specializării individuale.

 

PREMII:

În urma calculării numărului de voturi primite de la juriul specialiștilor, se vor desemna 3 proiecte în evidență. Acești 3
participanți vor primi premii și câte o invitație la Școala de Vară (beneficiind de cazare gratuită).


Premiile The BIM Challenge pentru Etapa individuală sunt următoarele:

  • Premiul I - Solid state drive (SSD) Samsung 860 EVO, 500GB

  • Premiul II - Power bank 30000 mAh Pyramid®, cu încărcare solară

  • Premiul III - Căști audio Sony WH-CH500B, Wireless

 
Teme pe specialităti

 

Arhitectură

 

Temă:
Construiește modelul 3D al unei clădiri având o functiune la alegere și o suprafată desfășurată recomandată de maxim
500 mp. Modelul trebuie să includă:
• O structură de clădire cu cel puțin 2 niveluri;
• Model de planuri corespunzător structurii de clădire;
• Cel putin următoarele elemente de arhitectură: pereți drepți mono și multistrat, stâlpi, grinzi, planșee, uși și ferestre
Smartpart;
• Finisaje: camere, suprafețe verticale și opțional suprafețe de plafon și pardoseală;
• O scară complet definită;
• Mobilier și anturaj 3D, sit 3D;
• Acoperire în șarpantă sau în terasă, la alegere;
• Vederi și secțiuni;
• Rapoarte (uși / ferestre, finisaje, etc.);
• Randări de exterior (randările interioare sunt opționale).

Conținut obligatoriu:

Fiecare proiect va fi prezentat prin maxim 2 planșe format A1 ce vor include următoarele piese scrise și desenate:
• Scheme de concept
• O scurtă descriere a proiectului (max. 500 cuvinte)
• Plan de situație (sc. 1:200 sau 1:500)
• Planurile etajelor diferite (sc. 1:50 sau 1:100)
• 2 vederi (sc. 1:50 sau 1:100)
• 2 secțiuni (sc. 1:50 sau 1:100)
• Randări exterioare (cel puțin 2 imagini diferite)
• O listă de cantități (rapoarte sau legende)

Criterii de evaluare

• Respectarea cerințelor din temă
• Juriul de specialitate evaluează conform criteriilor proprii

Inginerie structurală

Temă:

Construiește modelul 3D al unei structuri multietajate din beton armat, la alegere.
Modelul trebuie să includă:

Elemente de arhitectură:
• Structura clădirii cu cel puţin 2 niveluri;
• Elemente de infrastructură (subsol, fundaţii);
• Planuri de acoperiş şi structură de acoperiş;
• Cel puţin un tip de scară din beton armat;
• Diafragme, stâlpi, grinzi, planşee cu goluri.


Elemente de cofraj:
• Planuri cofraj nivel curent;
• Secţiune longitudinală / transversală structură.


Elemente de armare (armare 3D şi detaliere utilizând vederi asociative)
• Plan armare fundaţii;
• Plan armare grinzi;
• Plan armare stâlpi;
• Plan armare planşee (cu bare şi plase);
• Plan armare diafragme (pereţi)
• Plan armare scară.

Conținut obligatoriu:

Fiecare proiect va fi prezentat prin maxim 2 planșe format A1 ce vor include următoarele piese scrise și desenate:
• Planuri de cofraj nivel curent
• O scurtă descriere a proiectului (max. 200 cuvinte)
• Plan armare grindă - Nivel curent
• Plan armare stâlp - Nivel curent
• 2 secțiuni structură (Scara 1:100)
• Plan de armare diafragmă (perete) - Nivel curent
• Plan de armare scară (Scara 1:50)
• Liste de cantități beton (volum și cofraje)

Criterii de evaluare

• Respectarea cerințelor din temă
• Juriul de specialitate evaluează conform criteriilor proprii

Inginerie - Instalații sanitare

Temă:

Construiește modelul 3D al unei clădiri rezidențiale cu o suprafață desfășurată maximă de 300 mp sau descarcă modelul
de arhitectură disponibil pe site și creează instalațiile urmând criteriile de mai jos:
• Structură de clădire cu cel puțin 2 niveluri;
• Elemente de arhitectură: pereți drepți, deschideri de uși și ferestre, stâlpi, planșee, plan de acoperiș, învelitoare,
camere;

Instalații sanitare:

• Selectarea, amplasarea și definirea obiectelor sanitare 3D;
• Desenarea traseului pentru sistemul de apă caldă / apă rece / canalizare;
• Legătura obiectelor sanitare la traseele de apă caldă / apă rece / canalizare;
• Dimensionare automată a sistemelor de apă caldă / apă rece / canalizare;
• Etichetare elemente; liste de cantități și liste de pierderi de sarcină.

Conținut obligatoriu:

Fiecare proiect va fi prezentat prin maxim 2 planșe format A1 ce vor include următoarele piese scrise și desenate:
• Scurta prezentare a proiectului
• Plan cotat (sc. 1:50 sau 1:100)
• Vedere izometrică - folosind axonometrie (sc. 1:50 sau 1:100)
• Vedere izometrică - folosind calcul ascundere (sc. 1:50 sau 1:100)
• Detalierea îmbinărilor (sc. 1:20)
• Lista de cantități: materiale
• Maxim 2 planuri de plotare ce conțin elementele de mai sus

Criterii de evaluare

• Respectarea cerințelor din temă
• Juriul de specialitate evaluează conform criteriilor proprii

Urbanism
 

Temă:
Construiește modelul 3D al unui ansamblu urbanistic cu cel puțin 3 funcțiuni complementare (la alegere) și o suprafață
maximă de 4 ha. Modelul trebuie sa includă:
• Structură de clădire cu nivelurile corespunzătoare;
• Un model digital de teren (MDT);
• Circulații carosabile și pietonale realizate cu funcția Suprafețe Drum;
• Parcele și clădiri pentru cel puțin 1 proprietate din cadrul ansamblului cu minim 6 clădiri aferente și specificarea
reglementărilor urbanistice (aliniere, retrageri, accese, POT, CUT, etc. asociate ca atribute unde este cazul);
• Elemente 3D de anturaj (mobilier, vegetație, etc.) dispuse la nivelul terenului (MDT);
• Studiu de însorire (realizat la orele 10 - 12 - 16 în data de 15 decembrie)
• Cel puțin o secțiune prin model;
• Randări ale ansamblului (minim 2 diferite);
• Liste de cantități (rapoarte: POT, CUT).


Conținut obligatoriu:
Fiecare proiect va fi prezentat prin maxim 2 planșe format A1 ce vor include următoarele piese scrise și desenate:
• Scheme de concept
• O scurtă descriere a proiectului (max. 500 cuvinte)
• Masterplan / PUZ (sc. 1:2000 sau 1:5000)
• PUD (sc. 1:500)
• Secțiune prin model (sc. 1:500)
• Studiu de însorire (realizat la orele 10 - 12 - 16 în data de 15 decembrie)
• Randări (cel puțin 2 imagini diferite)
• Liste de cantități (rapoarte: POT, CUT)


Criterii de evaluare:
• Respectarea cerințelor din temă
• Juriul de specialitate evaluează conform criteriilor proprii

Inginerie - Drumuri
 

Temă:
Construiește un sector de drum de minim 1 km cu cel puțin 1 curbă și 1 clotoidă.
Modelul trebuie să includă:
• Un model digital de teren (MDT);
• Un profil longitudinal;
• Randări ale sectorului de drum;
• Liste de cantități (Rambleu si Debleu).


Conținut obligatoriu:
Fiecare proiect va fi prezentat prin maxim 2 planșe format A1 ce vor include următoarele piese scrise și desenate:
• O scurtă descriere a proiectului (max. 500 cuvinte)
• Plan de situație (1:1000)
• Profil longitudinal (1:1000)
• Lista de cantități ( Rambleu si Debleu )
• Randări ( 1-2 imagini)


Criterii de evaluare:
• Respectarea cerințelor din temă
• Juriul de specialitate evaluează conform criteriilor proprii

Inginerie - Poduri
 

Temă:
Construiește un pod cu o deschidere și lungime la alegere și un minim de 2 pile folosind Allplan Bridge.
Modelul trebuie să includă:
• Model 3D pod;
• Un profil longitudinal;
• Un profil transversal;
• Randări ale podului (1-2 imagini).


Conținut obligatoriu:
Fiecare proiect va fi prezentat prin maxim 2 planșe format A1 ce vor include următoarele piese scrise și desenate:
• O scurtă descriere a proiectului (max. 500 cuvinte)
• Profil transversal (1:100)
• Profil longitudinal (1:1000)
• Randări ( 1-2 imagini )


Criterii de evaluare:
• Respectarea cerințelor din temă
• Juriul de specialitate evaluează conform criteriilor proprii

The BIM Challenge - Etapa pe echipe
 

GENERAL
 

Se pot înscrie la concurs în Etapa pe echipe studenții înscriși la o universitate de profil (arhitectură, inginerie, urbanism).
Aceste echipe se formează, de regulă, în cadrul
Școlii de Vară ALLBIM NET. Pe durata Școlii, au loc discuții cu traineri
specializați pe această competiție, ce oferă participanților la această etapă răspunsuri la eventuale nelămuriri, precum și
indicații de facilitare a lucrului în echipă.
Concurenții trebuie să respecte calendarul și procedurile competiției.
Toate materialele trimise trebuie să aparțină participantului. Concurenții care nu respectă drepturile de autor (folosind
piese desenate, texte sau imagini din alte proiecte fără consimțământul autorului sau fără a menționa sursa) vor fi
descalificați.

 

CALENDAR:
 

4.08.2019 Termen limită de înscriere în Concurs - Etapa pe echipe (completare formular online)
23.09.2019 Termen limită de depunere a documentației (planșelor) de concurs
24.09 - 27.09.2019 Verificarea proiectelor pentru eligibilitate
30.09 - 4.10.2019 Jurizarea proiectelor de către cadre didactice și specialiști (1 proiect castigator)
7.10.2019 Anunțarea echipei câștigătoare, în mod privat
13.10.2019 Prezentarea publică a echipei câștigătoare și decernarea premiilor în cadrul Seminarului ALLBIM NET, de la
Băile Tușnad - întâlnirea anuală a clienților companiei

 

PARTICIPARE:


Participarea la concurs începe prin înscrierea pe formularul competiției.
Proiectul complet trebuie să fie încărcat pe Allplan Share, la care se va adăuga competition@allbim.net ca partener cu
drepturi de editare.
De asemenea, proiectul în format PDF (maxim 6 planșe A1) cu dimensiune maximă totală de 20MB va fi trimis la adresa
competition@allbim.net. Numele planșelor PDF va fi doar codul participantului atribuit la înregistrare (ex. BIM19-XX,
unde XX reprezintă cifre).


LUCRUL ÎN ECHIPĂ:


Este foarte important ca proiectul de arhitectură să respecte criteriile BIM, deoarece în această etapă el reprezintă baza
proiectului de echipă.
Reprezentanții specializărilor Inginerie Civilă - Structură și Inginerie Instalații HVAC vor prelucra proiectul de arhitectură și
colabora cu reprezentantul Arhitecturii, pentru a rezolva eventuale modificări de configurație.
Reprezentanții specializărilor Urbanism, Inginerie - Drumuri și Inginerie - Poduri vor analiza situl proiectului de arhitectură
și vor decide împreună cu reprezentantul Arhitecturii, dacă se va păstra spre analiză și detaliere situl original. În cazul
în care acesta are dimensiuni reduse (sub 4ha) sau nu se pot detalia soluții de specialitate, va fi ales un alt sit care să
integreze proiectul de arhitectură și să ofere suportul analizelor de specialitate.


JURIZARE:


Jurizarea proiectelor se va face de către o comisie formată din cadre universitare și clienți ALLBIM NET, cu specializare
atât în arhitectură, urbanism, cât și inginerie. Această comisie va alege un singur proiect câștigător în funcție de calitatea
prezentării, conform criteriilor specializării individuale.

PREMII:
 

Proiectul cu cele mai multe voturi din partea Juriului este declarat câștigător. Fiecare membru al echipei câștigătoare
este premiat cu o licență software comercială, conform cu specializarea pe care o reprezintă.

Teme pe specialităti
 

Arhitectură
 

Temă:
Consultă subcapitolul LUCRU ÎN ECHIPĂ din prezentarea generală a etapei.
Construiește modelul 3D al unei clădiri având o funcțiune la alegere și o suprafață desfășurată recomandată de maxim
1000 mp. Modelul trebuie să includă:
• O structură de clădire cu cel puțin 2 niveluri;
• Model de planuri corespunzător structurii de clădire;
• Cel puțin următoarele elemente de arhitectură: pereți drepți mono și multistrat, stâlpi, grinzi, planșee, uși și ferestre
Smartpart;
• Finisaje: camere, suprafețe verticale și opțional suprafețe de plafon și pardoseală;
• O scară complet definită;
• O balustradă personalizată (custom);
• Mobilier și anturaj 3D, sit 3D;
• Plan de acoperiș sau plan liber (acoperire parțială sau totală);
• Structură de acoperiș (incluzând cosoroabe, căpriori, astereală, învelitoare, etc. - În funcție de soluția aleasă);
• Vederi și secțiuni;
• Rapoarte și/sau legende (uși / ferestre, finisaje, etc.);
• Randări de exterior (randările interioare sunt opționale).


Conținut obligatoriu:
Fiecare proiect va include următoarele piese scrise și desenate:
• Scheme de concept
• O scurtă descriere a proiectului (max. 500 cuvinte)
• Plan de situație (sc. 1:200 sau 1:500)
• Planurile etajelor diferite (sc. 1:50 sau 1:100)
• 2 vederi (sc. 1:50 sau 1:100)
• 2 secțiuni (sc. 1:50 sau 1:100)
• Randări exterioare (cel puțin 3 imagini diferite)
• Liste relevante de cantități (rapoarte sau legende)


Criterii de evaluare
• Respectarea cerințelor din temă
• Juriul de specialitate evaluează conform criteriilor proprii

Inginerie Civilă - Structură
 

Temă:
Consultă subcapitolul LUCRU ÎN ECHIPĂ din prezentarea generală a etapei.
Sistemul structural va fi format din cadre din beton armat, pereți structurali sau zidărie confinată.
Modelul trebuie să includă armarea și detalierea unor elemente structurale din cadrul proiectului primit de la arhitect.
Elementele structurale ce trebuie armate se vor desemna prin BIM+ de catre responsabilul de concurs pe disciplina
structură.


Conținut obligatoriu:
Fiecare proiect va include următoarele piese scrise și desenate:
• Planuri de cofraj nivel curent
• Secțiune longitudinală / transversală structură
• Plan de armare grinzi
• Plan de armare stâlpi
• Plan de armare diafragme (pereți)
• Plan de armare planșee (cu bare și plase)
• Plan de armare scară
• Liste de cantități relevante (rapoarte)


Criterii de evaluare
• Respectarea cerințelor din temă
• Juriul de specialitate evaluează conform criteriilor proprii


Inginerie - Instalații HVAC
 

Temă:
Consultă subcapitolul LUCRU ÎN ECHIPĂ din prezentarea generală a etapei.
Construiește modelele 3D ale instalaților aferente clădirii oferite de arhitectul din echipa ta. Creează instalațiile urmând
criteriile de mai jos:


Încălzire:
• Calculul necesarului de căldură;
• Alegerea și amplasarea corpurilor de încălzire;
• Desenarea traseului sistemului de încălzire;
• Legătura corpurilor de încălzire la traseu;
• Dimensionarea automată a sistemului de încălzire;
• Etichetarea țevilor și a elementelor;
• Liste de pierderi de sarcină;
• Liste de cantități.

Instalații sanitare:
• Selectarea, amplasarea și definirea obiectelor sanitare 3D;
• Desenarea traseului pentru sistemul de apă caldă / apă rece;
• Legătura obiectelor sanitare la traseele de apă caldă / apă rece;
• Dimensionare automată a sistemelor de apă caldă / apă rece;
• Etichetare elemente; liste de cantități și liste de pierderi de sarcină.


Canalizare:
• Desenarea traseului de canalizare;
• Legătura obiectelor sanitare la traseul de canalizare;
• Dimensionare automată a sistemului de canalizare;
• Etichetare elemente; liste de cantități și liste de pierderi de sarcină.


Ventilații:
• Selectarea și amplasarea anemostatelor;
• Desenarea traseului pentru sistemul de ventilație;
• Legătura anemostatelor la traseu;
• Dimensionare automată a sistemului de ventilație;
• Etichetare elemente; liste de cantități și liste de pierderi de sarcină.


Instalații electrice:
• Alegerea și amplasarea elementelor electrice și a corpurilor de iluminat;
• Definirea, legătura și gestiunea distribuitorului;
• Desenarea paturilor de cabluri;
• Liste de cantități.


Conținut obligatoriu:
Fiecare proiect va include următoarele piese scrise și desenate:
• Scurt memoriu tehnic proiect de instalații
• Plan cotat pentru fiecare instalație - încălzire, sanitare, canalizare, recirculare (apă caldă), ventilații, electrice (sc.
1:50 sau 1:100)
• Vedere izometrică pentru fiecare instalație - încălzire, sanitare, canalizare, recirculare (apă caldă), ventilații, electrice
(sc. 1:50 sau 1:100)
• Vedere izometrică - folosind calcul ascundere - a ventilațiilor (sc. 1:50 sau 1:100)
• Vedere izometrică a tuturor instalațiilor suprapuse (sc. 1:50 sau 1:100)
• Detalierea îmbinărilor (sc. 1:20)
• Lista de cantități: materiale
• Maxim 2 planuri de plotare (per tip de instalație) ce să conțină elementele de mai sus


Criterii de evaluare:
• Respectarea cerințelor din temă
• Juriul de specialitate evaluează conform criteriilor proprii

Urbanism
 

Temă:
Consultă subcapitolul LUCRU ÎN ECHIPĂ din prezentarea generală a etapei.
Construiește modelul 3D al ansamblului urbanistic, ce integrează proiectul de arhitectură, și adaugă cel puțin 3 funcțiuni
complementare ( la alegere). Modelul trebuie să includă:
• Structură de cladire cu nivelurile corespunzătoare;
• Un model digital de teren (MDT);
• Planuri de urbanism generate din MDT;
• Circulații carosabile și pietonale realizate cu funcția Suprafețe drum cu reprezentarea diferențelor de teren;
• Detaliere intersecție/ parcare cu afișarea traiectoriei automobilelor;
• Planuri de regulament cu indici urbanistici diferiți pentru minim 3 funcțiuni complementare diferite și legende
asociative corespunzătoare, din care una să fie adăugată de către utilizator;
• Crearea motivelor sau hașurilor pentru reprezentarea corectă a planurilor de regulament;
• Parcele și clădiri pentru cel puțin 1 proprietate din cadrul ansamblului cu minim 6 clădiri aferente și specificarea
reglementărilor urbanistice (aliniere, retrageri, accese, POT, CUT, etc. asociate ca atribute unde este cazul);
• Descrieri personalizate pentru parcele create cu text variabil (vor include numele parcelei, indicii urbanistici și
suprafața parcelei);
• Elemente 3D de anturaj (mobilier, vegetație, etc.) dispuse la nivelul terenului (MDT);
• Studiu de însorire realizat la minim 5 ore diferite, precum și o animație video a studiului (minim 1280x720p
rezoluție);
• Cel puțin o secțiune prin model și o desfășurată stradală;
• Randări ale ansamblului (minim 3 diferite);
• Liste de cantități (rapoarte: POT, CUT, bilanț teritorial).


Conținut obligatoriu:
Fiecare proiect va include următoarele piese scrise și desenate:
• Scheme de concept
• O scurtă descriere a proiectului (max. 500 cuvinte)
• Masterplan / PUZ (sc. 1:2000 sau 1:5000)
• PUD (sc. 1:500) și/ sau detaliu de intersecție/ parcare
• Secțiune prin model (sc. 1:500) și desfășurată de-a lungul unei străzi (sc. 1:500)
• Studiu de însorire (realizat la orele 10 - 12 - 14 - 16 - 18 în data de 15 decembrie)
• Randări (cel puțin 3 imagini diferite)
• Liste de cantități relevante (rapoarte: POT, CUT, bilanț teritorial) și legende


Criterii de evaluare:
• Respectarea cerințelor din temă
• Juriul de specialitate evaluează conform criteriilor proprii

Inginerie - Drumuri
 

Temă:
Consultă subcapitolul LUCRU ÎN ECHIPĂ din prezentarea generală a etapei.
Construiește modelul 3D al unui sector de drum ce va include cel puțin o curbă, o clothoidă, supralărgiri și supraînălțări
conform informatiilor oferite de urbanistul din echipa ta.
Modelul trebuie să includă:
• Modelul digital al terenului (MDT);
• Geometrizarea corectă în plan a drumului;
• Fixarea liniei roșii (axa drumului) în profil longitudinal;
• Plan de situație;
• Profile longitudinale;
• Profile transversale;
• Diagrama de pantă transversală;
• Diagrama vitezelor;
• Elemente 3D de anturaj (se admit și modele 3D importate din alte programe);
• Liste și volume (rapoarte);
• Randări.


Conținut obligatoriu:
Fiecare proiect va include următoarele piese scrise și desenate:
• O scurtă descriere a proiectului (max. 500 cuvinte)
• Plan de situație (sc. 1:1000)
• Profil transversal tip (sc. 1:100)
• 5 profile transversale la alegere (sc. 1:100)
• Profil longitudinal (sc. 1:100, 1:1000)
• Randări (cel puțin 2 imagini diferite)
• Liste de cantități relevante (rapoarte)


Criterii de evaluare:
• Respectarea cerințelor din temă
• Juriul de specialitate evaluează conform criteriilor proprii

Inginerie - Poduri
 

Temă:
Consultă subcapitolul LUCRU ÎN ECHIPĂ din prezentarea generală a etapei.
Creează un model 3D al unui pod cu cel puțin două deschideri, suprastructura fiind formată din grinzi prefabricate
precomprimate, conectate printr-o placă de beton, folosind Allplan Bridge.
Structura se va realiza pe o fundație de adâncime pe piloți.
Proiectarea podului se va baza pe informațiile oferite de drumari (plan de situație, secțiune longitudinală, secțiune
transversală, etc.).
Modelul trebuie să includă:
• Desene 2D;
• Modelul de armare 3D pentru întreaga structură (piloți și fundații, culee, pile, grinzi și placa de beton);
• Planuri de cofraj, derivate din modelul 3D, pentru întreaga structură (vezi elementele menționate mai sus);
• Planuri de armare pentru: un pilot, o culee și o pilă, împreună cu fundațiile acestora, o grindă și placa de beton;
• Detalierea se va face cu vederi asociative;
• Rapoarte (liste de cantități);
• Randări (aceste elemente sunt opționale, dar binevenite).


Conținut obligatoriu:
Fiecare proiect va include următoarele piese scrise și desenate:
• Dispoziție generală (plan, elevație, secțiune transversală)
• Plan de trasare
• Plan de armare pilot
• Plan de cofraj culee. Plan de armare radier și elevație culee
• Plan de cofraj pilă. Plan de armare radier și elevație pilă
• Plan de cofraj și plan de armare grindă prefabricată
• Plan de cofraj și plan de armare placă de beton
• Liste de cantități (rapoarte)


Criterii de evaluare:
• Respectarea cerințelor din temă
• Juriul de specialitate evaluează conform criteriilor proprii

Prezentare generala
Participanti
Etapa pe echipe
Etapa individuala
bottom of page